About

Exhibitions:

06-09-2015 till 25-10-2015 Fotodok (No)Privacy, mikael.labrecque@hotmail.ca

28-06-2017 till 02-07-2017 Cut The Mustard Graduation Exhibiton, The Era of Cultural Enrichment

19-10-2017 till 25-11-2017 Hendrick Hamel Museum, The Era of Cultural Enrichment

Education:

2013 – 2017

Bachelor of Arts: Photography at the University of the Arts, Utrecht (HKU)

2007-2013

Audiovisual Media (Specialisation Cameraman / Video Editor) Mediacollege Amsterdam

Artist Statement: Mijn werk is een mix tussen documentaire en conceptuele film en fotografie. Ik werk vanuit een overkoepelend thema zonder eenduidig begin of eind. Het beeld heeft voornamelijk een maatschappelijk en/of cultureel vertrekpunt. Ik probeer de toeschouwer altijd iets mee te geven en soms ook te confronteren. Hierbij observeer ik mens, omgeving, gedrag en leg dit vast. Ik streef naar een strakke ordening in de compositie waarin voor de kijker veel valt te ontdekken.

Artist Statement: My work is a mix between documentary and conceptual film and photography. I always work with an overarching theme, without a clear beginning or end. My work takes a critical view of social and cultural issues. I confront and impart my view on certain subjects to reflect on themselves. I observe humans, human behaviour, human environment and capture this. Ranging the composition of the image is important to me and as a result you are able to discover a lot in my images.